top of page

Redegjørelse etter åpenhetsloven

 

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

Kjell A Østnes AS konsernet (Østnes Helicopters) motsetter seg enhver form for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede og hos samarbeidspartnere. Østnes Helicopters arbeider for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet og er forpliktet til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, inkludert åpenhetsloven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Organisasjon

Kjell A Østnes AS representerer helikopterprodusenten Airbus i Norden. Selskapets forretningsvirksomhet er rettet både mot det sivile og militære marked. Selskapet er lokalisert i Oslo. Det heleide datterselskapet Østnes AERO AS representerer helikopterprodusenten Airbus og motorprodusenten SAFRAN, i forbindelse med delesalg til kunder. Selskapet etablerte i 2020 et nytt vedlikeholds-senter for helikopter på Eggemoen, som er Airbus autorisert og siden 2021 også sertifisert av Safran. Det heleide datterselskapet Dragonfly AS, som ble kjøpt i 2019, tilbyr leasing og finansiering av mindre helikoptre. Det heleide datterselskapet Kjell A Östnes AB, som ble etablert i 2021, selger helikopter i det svenske og finske markedet.

 

Styret i Kjell A. Østnes har tatt initiativ til- og igangsatt en prosess for oppfølging av kravene i åpenhetsloven. Endelige retningslinjer og oppfølgingsrutiner forankres og vedtas av styret, mens ansvar for oppfølging og etterlevelse vil gitt til daglig leder.


Rutiner og retningslinjer

Østnes Helicopters ønsker å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder og vil stille strenge krav til sine leverandører og samarbeidspartnere. Vi forventer at alle våre leverandører følger relevante lover og prinsipper:

  • Nasjonal lovgivning

  • ILO-konvensjonene om barnearbeid (C138, C182), tvangsarbeid (C029, C105), diskriminering (C100, C111) og organisasjonsfrihet (C087, C098).

  • FN-konvensjonen for barns rettigheter 

  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

 

I tillegg ønsker vi at våre leverandører følger UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Dette er føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

 

Østnes Helicopters vil jobbe kontinuerlig med utvikling av vår leverandørpolicy, samt at våre leverandører skal etterleve disse lovene, prinsippene og retningslinjene. Østnes Helicopters vil formidle dette til våre leverandører og bidra til at de følger opp dette med sine underleverandører.

 

Vårt mål og vår policy vil være at ved brudd på disse retningslinjene så vil Østnes Helicopters samarbeide med leverandører for å utbedre manglene. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør ikke viser vilje til å rette opp forholdene, selv etter gjentakende henvendelser.

bottom of page